2007/Mar/06

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติ ให้กรมประชาสัมพันธ์เข้าบริหาร ITV หลังจากที่ก่อนหน้านี้มี

ข่าวว่าจะให้ อสมท เข้าไปดูแล โดยบอกว่ามีข้อจำกัดทางกฎหมาย และต้องปิดสถานี

ชั่วคราวตั้งแต่ 7 มี.ค. จนถึง(คาดว่า)วันศุกร์ จนกว่าจะมีความชัดเจนจากคณะกรรมการ

กฤษฎีกาออกมาชี้แจงว่าควรให้กรมประชาสัมพันธ์เข้ามาดำเนินการหรือไม่ โดยมีการระบุ

ว่าบุคคลอื่นนสามารถเข้ามาร่วมทำงาน และพนักงาน ITV อยู่ในฐานะลูกจ้าง ทั้งนี้หลัง

จากการแถลงการณ์ นักข่าว ITV ถึงกับร่ำไห้ด้วยความเสียใจ

Comment

Comment:

Tweet


ไอทีวีหายไปช่องหนึ่ง
ก็ไม่มีความหลากหลายอ่าดิ
#1 by ZoRa_M* At 2007-03-06 20:51,

อ่านเรื่องสื่อ การถ่ายภาพและงานด้านวารสารศาสตร์สื่อประสม อ่านดาดฟ้าราม
View full profile