2007/Feb/28

สีในการถ่ายภาพขาวดำ ฟิล์มขาวดำจะบันทึกสีต่างๆตามน้ำหนักคามเข้มของสีนั้น โดยบันทึกความเข้มของสีกลับกันกับสีของวัตุที่ถ่าย เราเรียกว่าเนกาทีฟ(Negative) แต่เมื่อขยายเป็นภาพขาวดำแล้ว จะมีสีต่างๆ ตามน้ำหนักความเข้มของวัตถุที่ถ่าย เช่น สีเหลืองอ่อน ก็จะบันทึกเป็นสีเทาอ่อน สีเขียวจะบันทึกเป็นสีเทา สีแดงและสีน้ำเงิน จะบันทึกเป็นสีเทาที่เข้มขึ้นตามลำดับ

สีในการถ่ายภาพสี สีของภาพจะตรงตามที่ตามองเห็นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความสมดุลของสีในขณะถ่ายภาพ และแหล่งกำเนิดแสงซึ่งแต่ละชนิดจะมีอุณหภูมิของสีแตกต่างกัน เช่นแสงแดดกลางวันมีอุณหภูมิประมาณ 5,500 องศาเคลวิล แสงจากหลอดไฟมีอุณหภูมิประมาณ 3,200 องศาเคลวิล และบริษัทผลิตฟิล์มจะระบุที่กล่องฟิล์มและกลักฟิล์มว่าเป็นชนิดใช้กับแสงแบบใด

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน ช่างภาพงานวารสารศาสตร์มักใช้ฟิล์มชนิดใช้กับแสงกลางวันในการถ่ายภาพ สำหรับในสถานการณ์ที่แสงไม่พอจะใช้แสงแฟลชช่วย ซึ่งมีการผลิตให้มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับแสงแดดในเวลากลางวัน เช่นใช้ในการถ่ายภาพในห้องประชุม อาคาร

ถาภาพของสิ่งที่จะถ่ายมีการลดหลั่นน้ำหนักสีดี ภาพก็มีสีลดหลั่นดีไปด้วยแสดงความเหมือนจริงเนื่องจากมีการลดหลั่นตั้งแต่สีเข้มสุดไปจนถึงสีอ่อนสุด ภาพจึงมีความสวยงาม

ความรู้นี้ค้นมาจากตำราเรียนครับคิดเห็นอย่างไรแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ครับ

Comment

Comment:

Tweet


#1 by (202.137.136.224) At 2007-09-07 09:59,

อ่านเรื่องสื่อ การถ่ายภาพและงานด้านวารสารศาสตร์สื่อประสม อ่านดาดฟ้าราม
View full profile