2007/Feb/27

กฎสามส่วน(Rule of Third)สามารถทำให้ภาพมีองค์ประกอบที่สวยงามได้ ไม่ว่าภาพจะมีแนวตั้งหรือแนวนอนโดยใช้หลักการวางจุดสนใจของภาพ

อธิบายง่ายๆคือ เราแบ่งพื้นที่ของภาพที่จะถ่ายออกเป็นสามส่วนเท่าๆกัน

นั่นคือลากเส้นตรงในแนวตั้ง 2 เส้น แนวนอน 2 เส้น จะเกิดจุดตัดกันของเส้นตรง 4 จุด ใช้เป็นตำแหน่งสำหรับวางจุดสนใจของภาพ ซึ่งโดยปกติในภาพ 1 ภาพควรมีจุดสนใจที่เด่นที่สุดเพียงจุดเดียว

แก้ตารางให้แล้วครับ


edit @ 2007/02/27 22:35:14

Comment

Comment:

Tweet


#148 by (142.103.174.3|142.103.174.3) At 2015-07-12 10:41,
#147 by (142.103.174.3|142.103.174.3) At 2015-07-12 10:41,
#146 by (142.103.174.3|142.103.174.3) At 2015-07-12 10:40,
#145 by (188.227.79.27|148.251.91.38, 188.227.79.27) At 2014-09-26 11:39,
#144 by (203.69.126.35|203.69.126.35) At 2014-08-26 13:57,
#143 by (203.69.126.35|203.69.126.35) At 2014-08-26 13:51,
#142 by (31.41.96.72|31.41.96.72) At 2014-08-07 09:07,
#141 by (31.41.96.72|31.41.96.72) At 2014-08-07 09:06,
#140 by (31.41.96.72|31.41.96.72) At 2014-08-07 09:05,
#139 by (98.155.215.55|98.155.215.55) At 2014-07-29 14:12,
#138 by (98.155.215.55|98.155.215.55) At 2014-07-29 14:12,
#137 by (98.155.215.55|98.155.215.55)